Jesteś tutaj

Komunikat o zakazie wjazdów do Hongkongu i ograniczenia przy wjeździe do Makau

W Hongkongu wprowadzona została obowiązkowa kwarantanna dla wszystkich podróżnych. W Makau wprowadzono istotne ograniczenia wjazdu dla obcokrajowców.

 

Ograniczenia w podróży do Hongkongu 

Władze Hongkongu wprowadziły zakaz wjazdu do Hongkongu dla osób nie będących stałymi mieszkańcami Hongkongu. Zakaz obowiązuje od północy 25.03 przez kolejne 14 dni (z możliwością przedłużenia terminu jego obowiązywania).

Z zakazu mają być wyłączone osoby przybywające z Chin kontynentalnych, Makau oraz Tajwanu, przy czym zostaną one poddane obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.

Jednocześnie władze Hongkongu zawiesiły również – na 14 dni – możliwość podróżowania transferem przez Międzynarodowe Lotnisko w Hongkongu.

 

Ograniczenia w podróży do Makau

W dniu 18 marca władze Makau ogłosiły wprowadzenie zakazu wjazdu do Makau dla wszystkich z wyjątkiem osób posiadających prawo stałego pobytu w Makau, posiadających zezwolenie na pracę w Makau (posiadaczy tzw. niebieskiej karty) oraz osób posiadających prawo stałego pobytu w Hongkongu, ChRL i na Tajwanie. Zakaz zaczął obowiązywać od północy.

Wprowadzona wcześniej regulacja nakładająca na wszystkich przyjeżdżających spoza terenu ChRL, HK i Tajwanu obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie, pozostaje w mocy. W praktyce regulacja ta dotyczyć będzie od 18.03 jedynie posiadaczy niebieskiej karty.