Jesteś tutaj

Wizyta wiceminister spraw zagranicznych Chengdu 2015.06.18

Minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Pani Katarzyna Kacperczyk w dniu 18 czerwca 2015 uczestniczyła w  uroczystości symbolicznego otwarcia Konsulatu Generalnego RP w Chengdu, Chiny. W swoim przemówieniu podkreśliła znaczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. Wyraziła w związku z tym przekonanie, że nowa powstanie nowej placówki konsularnej RP w ChRL przyczyni się do dynamicznego rozwoju kontaktów między Polską a zachodnimi regionami Chin, które mają ogromny potencjał rozwojowy.

W odpowiedzi I wicegubernator prowincji pan Sichuan Wang Ning określił powstanie polskiego konsulatu mianem wydarzenia "otwierającego nowy rozdział w przyjaznych kontaktach i praktycznej współpracy między Sichuanem a Polską".

Katarzyna Kacperczyk spotkała się również z gubernatorem prowincji Sichuan Wei Hong oraz przedstawicielami władz miasta Chengdu. Wzięła ponadto udział w uroczystości podpisania memorandum o współpracy między województwem łódzkim, reprezentowanym przez jego marszałka, a prowincją Sichuan. 

Wizycie Pani minister w prowincji Sichuan towarzyszyło Polsko-Chińskie Forum Biznesowe. Uczestniczyli w nim przedstawiciele ponad stu firm polskich i chińskich.