Jesteś tutaj

Wizyta szefa polskiej dyplomacji Grzegorza Schetyny Pekin 17.06.2015

Chiński projekt „Jednego Pasa i Jednego Szlaku” oraz możliwości udziału Polski w jego realizacji, a także dostęp do chińskiego rynku dla polskich produktów spożywczych i rolnych były głównymi tematami inauguracyjnego posiedzenia Komitetu Międzyrządowego Polska-Chiny, które odbyło się w środę w Pekinie.

Pod przewodnictwem ministrów spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Schetyny i Chińskiej Republiki Ludowej Wang Yi przeprowadzono dyskusje sektorowe w zakresie współpracy infrastrukturalnej, gospodarczej i handlowej, finansowej, ochrony środowiska, naukowo-kulturalnej, a także nowych technologii.

Minister Schetyna podkreślił wagę zrealizowanego posiedzenia Komitetu Międzyrządowego, dzięki któremu strategiczne partnerstwo łączące od 2011 r. Polskę i Chiny nabrało nowej  dynamiki.

Obie strony zdecydowały, że kolejne posiedzenie Komitetu odbędzie się za dwa lata w Warszawie.

Ze strony polskiej w obradach Komitetu wzięli udział przedstawiciele kilkunastu resortów i agend rządowych, m.in. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Gospodarki, Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ochrony Środowiska, a także Narodowego Banku Polskiego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Głównymi obszarami rozmów były przede wszystkim chińska inicjatywa „One belt One load” oraz sposoby udziału Polski w jej realizacji, dostęp do chińskiego rynku dla polskich produktów spożywczych i rolnych, a także współpraca w zakresie turystyki, ochrony środowiska oraz technologii teleinformatycznych.

Równolegle z posiedzeniem Komitetu Międzyrządowego odbyło się polsko-chińskie Forum Biznesowe, które zgromadziło ok. 400 biznesmenów z Polski i Chin. W skład delegacji z Polski weszło ponad 80 przedstawicieli polskiego biznesu reprezentujący blisko 60 przedsiębiorstw.

Głównym punktem programu Forum była promocja polskiej żywności. Poświęcona temu była min. sesja rozmów business-to-business, służąca wypracowaniu nowych relacji biznesowych pomiędzy partnerami z obu państw.

Minister Schetyna spotkał się także z wiceprzewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Li Yuanchao, który potwierdził, że Pekin jest zainteresowany pogłębianiem współpracy z Warszawą w wymiarze politycznym i gospodarczym.

Szef polskiej dyplomacji otworzył także Centrum Studiów Polskich w Pekińskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych. - Powinniśmy pogłębiać współpracę między naszymi krajami także wśród młodzieży - mówił w specjalnym wykładzie dla 900 studentów minister Schetyna. - To okazja, żeby lepiej poznać nasze kultury, języki i jeszcze bardziej zbliżyć się do siebie.