Jesteś tutaj

Wizyta gospodarcza na Podlasiu

W dniach 18-19 października  2013 roku  Prezes Izby uczestniczył w konferencji „We are active proffessionals” zorganizowanej przez Stowarzyszenie EuroPartner AKIE oraz Konferencji Gospodarczej zorganizowanej w siedzibie Izby Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku.

 Celem konferencji było przedstawienie podlaskim przedsiębiorcom bieżącej sytuacji ekonomiczno - gospodarczej Chin, wskazanie szans i barier rozwoju współpracy pomiędzy Polską i Chinami oraz przybliżenie działalności Polsko – Chińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Gdyni.

 Powyższe wydarzenia zwieńczone zostały spotkaniami  w siedzibach wiodących producentów Podlasia, przedsiębiorstw zrzeszonych w białostockiej IPH oraz największych eksporterów regionu.