Jesteś tutaj

Spotkanie z Ambasadorem Chin w Ministerstwie Sportu i Turystyki

12 marca 2014 przedstawiciele Izby uczestniczyli w bilateralnym spotkaniu w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie. Wydarzenie to miało na celu przybliżenie Jego Ekscelencji Panu Xu Jian Ambasadorowi Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce aktualnej sytuacji dotyczącej wymiany turystycznej pomiędzy naszymi krajami oraz zaznajomienie Pana Ambasadora z obecnie prowadzonymi w Państwie Środka kampaniami marketingowymi promującymi walory turystyczne Rzeczypospolitej Polskiej.

Jego Ekscelencja w swojej przemowie podkreślił znaczenie działań na rzecz intensyfikacji ruchu turystycznego podejmowanych przez stronę polską a także zachęcił do promowania walorów turystycznych Chin w Polsce.

W osobistej rozmowie  Prezes Izby zaznajomił Jego Ekscelencję z aktualnie przeprowadzanymi przez członków Izby projektami biznesowymi oraz inwestycjami na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. Spotkanie to było okazją do pogłębienia dobrych relacji pomiędzy placówką dyplomatyczną a Polsko - Chińską  Izbą Przemysłowo - Handlową w Gdyni.