Jesteś tutaj

Rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Handlu Chińskiej Republiki Ludowej

W dniu 25 września 2018 roku  Wiceprezydent Polsko-Chińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Pan Andrzej Kobiałka spotkał się z przedstawicielami Ministerstwa Handlu Chińskiej Republiki Ludowej.

Rozmowy zainicjowane przez stronę chińską dotyczyły możliwości pogłębienia współpracy chińsko-polskiej.