Jesteś tutaj

Orędzie prezydenta Xi Jinping na Nowy Rok Chiński

Prezydent Chin Xi Jinping, Premier  Chin Li Keqiang wraz z czołowymi liderami Komunistycznej Partii Chin oraz ponad 2000 reprezentantami z różnych środowisk zgromadzili się 17 lutego w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie, by wysłuchać orędzia noworocznego dla Chińczyków w kraju i za granicą.
 

W swoim przemówieniu na spotkaniu Prezydent Chin, Xi Jinping wyraził uznanie dla wysiłków na rzecz pogłębienia reform, rozwoju kraju i postępu praworządności w minionym roku.

[K.K.]

"Jesteśmy dumni z naszego wielkiego kraju i jesteśmy dumni z naszych wielkich ludzi", Xi powiedział. "Musimy wyrazić nasz głęboki szacunek dla ciężkiej pracy, odwagi Chińczyków i ich nadzwyczajnego ducha innowacyjności a także osiągnięć."

"W 2015 roku będziemy mieli do czynienia z sytuacjami nie mniej trudnymi i skomplikowanymi. Musimy być blisko narodu i promować reformy, wspierać innowacje, prawo i poprawę standardu życia", powiedział Xi do liderów, jako sekretarz generalny Komunistycznej Partii Chin. Zapowiedział dalszą pracę nad usprawnieniami prac wewnątrz partii oraz metodami jej zarządzania, które przyniosą więcej korzyści dla ludzi oraz chwały dla narodu chińskiego.

Prezydent wezwał naród do podjęcia wysiłku dalszej pracy, zachowania trzeźwości umysłu, nie uleganiu pustym obietnicom, zachowaniu własnej odrębności historycznej oraz pokonywaniu wyzwań.

W orędziu prezydent zauważył, że czas świąteczny jest czasem licznych podróży i ważnym czasem przeznaczonym na spotkania rodzinne. Podkreślił znaczenie więzi rodzinnych i wychowania w rodzinie. Przypomniał, że walorami wychowywania rodzinnego w zgodzie chińską tradycją są harmonijny rozwój dzieci  oraz otaczanie miłością i dobrą opieką seniorów.

[k.k.]